Şirketimizin Hesap Dönemi tarihleri Değişti

Daha önce şirketimiz için tayin olunan Özel Hesap Dönemi (01.04.-31.03.) uygulamada yarattığı zorluklar nedeniyle kaldırılarak 01.01.2015 tarihinden itibaren normal hesap dönemine(01.01.-31.12.) geçilmiştir.

Bu değişiklik, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 87630 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

Bilgilerinize arz ederiz.