Şirketimizin 30.05.2024 tarihinde yapılacak Genel Kurul Toplantısında, sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine, ödenmiş sermayeye göre brüt % 100 oranında kar payı dağıtılması hususunda öneri verilecektir. Buna göre; 1 TL nominal değerli hisse başına brüt 1.00 TL; net 0,90 TL kar payı ödenecektir.