İşbir Holding, insan kaynağının sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından biri olduğuna inanır. Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru şekilde kullanılmasını garanti altına alır. Personeline, ayrımcı olmayan bir yaklaşımla, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt eder.

İşbir Holding, tüm çalışanlarının insan onuruna uygun, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna samimi olarak inanır. Kurum içinde çalışanlar arasında ayırım yapılmasına müsaade etmez.

İşbir Holding, çağdaş standartlara uygun hareket etmelerini sağlamak amacı ile başta tedarikçileri olmak üzere, tüm ilişki içinde olduğu kuruluşları olumlu yönde etkilemeye çalışır.

Türkiye’nin sahip olduğu gelenek ve kültüre duyarlı davranır. Tüm yasal düzenlemelere uygun hareket eder.

Çalışanları için, bireysel ve meslekî gelişime yönelik eğitim programları düzenler, performans yönetim sistemi ve kariyer planı uygulamalarını gerçekleştirir.