Şirketimizin 18.04.2023 tarihinde yapılacak Genel Kurul Toplantısında, sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine, ödenmiş sermayeye göre brüt % 70 oranında kar payı dağıtılması hususunda öneri verilecektir. Buna göre; 1 TL nominal değerli hisse başına 0,63 TL net kar payı dağıtılacaktır.