Yönetim Kurulumuzun 17.05.2021 tarihli toplantısında, 635.040,00 Türk Lirası olan şirket sermayesinin 32.387.040,00 Türk Lirasına çıkarılmasına karar verilmiştir.

Gerekli izinler alındıktan sonra sermaye artırım önerisi, yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.

Artırılacak olan 31.752.000,00 Türk Lirası sermayenin tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanarak pay sahiplerine hisseleri nispetinde bedelsiz olarak verilecektir.