29.07.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, 635.040,00 TL olan şirket sermayesinin 32.387.040,00 TL’na artırılması; artırılan 31.752.000,00 TL sermayenin tamamının iç kaynaklardan karşılanarak ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz dağıtılması, oybirliği ile kabul edildi.