27.03.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kar payı dağıtılmasına karar verildi.

27.03.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında ortaklara % 100 kar payı dağıtılmasına karar verildi. Buna göre ortaklarımıza, sahip oldukları 1 kuruş nominal değerli hisse başına 1 kuruş nakit kar payı dağıtılması ve nakit kar dağıtımının 30/09/2015 tarihini geçmemek üzere şirketin nakit durumuna uygun bir tarihte yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi için karar alındı.