“635.040 TL olan şirket sermayemizin 32.387.040 TL’na artırılması Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünce 04.08.2021 tarihinde tescil edilip, 04.08.2021 tarih ve 10380 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Artırılan 31.752.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senetlerine ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.08.2021 tarih ve 44/1284 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Artırılan sermayeye karşılık verilecek bedelsiz hisse senetlerinin pay sahiplerine dağıtımı 01.09.2021 tarihinde başlamıştır.