Konu Tarih
Sorumluluk Beyanı 11.03.2017
Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi 11.04.2017
Kar Dağıtım Önerisi 11.04.2017
Olağan Genel Kurul Duyurusu 06.03.2017
Finansal raporların ilanı için ek süre verilmesi 29.07.2016
Bağlı Ortaklıkların Birleşmesi 29.04.2016
Bağımsız Denetim Şirketi Belirlenmesi 17.03.2016
Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi 08.03.2016
Olağan Genel Kurul Duyurusu 25.02.2016
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı 08.05.2015
Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa 08.05.2015
Verilen Teminatlar 07.05.2015
Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi 04.03.2015
01.04.2013-31.03.2014 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 04.03.2015
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 04.03.2015
Bağımsız Denetim Şirketi Belirlenmesi 04.03.2015
Finansal Tabloların İlanı İçin Ek Süre Alımı 07.11.2014
Hesap Dönemi Değişikliği 01.10.2014
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı 15.08.2014
Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi 23.06.2014
Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu 23.06.2014
Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi 26.05.2014
01.04.2013-31.03.2014 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 26.05.2014
Bağımsız Denetim Şirketi Belirlenmesi 08.05.2014
Kar Payı Dağıtımı 16.08.2013
Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili 01.07.2013
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı 28.06.2013
Esas Sözleşme Tadil Ve İç Tüzük Kararı 28.06.2013
Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu 28.06.2013
01.04.2012-01.03.2013 Dönemi Kar Dağıtım Teklifi 26.06.2013
Esas Sözleşme Tadil Tasarısının Onaylanması 25.06.2013
Bağlı Ortaklık Sermaye Artışına İştirak Edilmesi 21.06.2013
01.04.2012-31.03.2013 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 28.05.2013
Genel Kurul İç Yönergesi 28.05.2013
Kaydileştirilmeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Duyuru 28.05.2013
Bağlı Ortaklık Sermaye Artışı 27.05.2013
İşbir Optik Sanayi A.Ş. Hisse Satışının Tamamlanması 14.05.2013
Bağlı Ortaklık Hissesi Alımı 14.05.2013
Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesi 29.04.2013
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 29.04.2013
Bağlı Ortaklıkların/İştiraklerin Olağan Genel Kurul Toplantıları 14.03.2013
Bağlı Ortaklıkta Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılması 25.01.2013
Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hakkında 08.01.2013
Olağandışı Fiyat Ve Miktar Hareketi Hakkında 03.01.2013
Olağandışı Fiyat Ve Miktar Hareketi Hakkında 27.12.2012
Hisse Senedi Satış Fiyatı 24.12.2012
Bağlı Ortaklıkların Hisse Devir Sözleşmesi İmzalaması 21.12.2012
İşbir Optik Sanayi A.Ş. Hisselerinin satışına İlişkin Sözleşme İmzalanması 21.12.2012
Bağlı Ortaklığın Kısmi Bölünme İşlemlerine başlaması 17.12.2012
Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa ve Atama 19.11.2012
Payların İMKB’de İşlem Görmeye Başlaması 30.10.2012
Bağlı Ortaklıkların Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 22.10.2012
SİP Üyelik İşlemleri 15.10.2012
SİP Duyuru Formu Onayı İçin SPK’na Müracaat 08.10.2012
Kâr Payı Dağıtım Tarihi 10.08.2012
Ara Dönem Mali Tabloların İlanı 05.02.2012