Konu Tarih
Bağlı Ortaklığımızın Halka Arzı Kapsamında Alınan Yönetim Kurulu Kararı 01.10.2021
Bağlı Ortaklığın Halka Arz Başvurusu 01.10.2021
Pay Senedi fiyat dalgalanması hakkında açıklama 24.09.2021
Bağlı Ortaklığın Halka Arzı 15.09.2021
Bağlı Ortaklığımız tarafından lisans sözleşmesi imzalanması 02.09.2021
Sermaye Artırımı – Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim 27.08.2021
Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesi onayının SPK Bülteninde yayınlanması. 26.08.2021
Bağlı Ortaklığın Finansal Duran Varlık Edinimi 11.08.2021
Esas Sözleşme Tadili 18.05.2021
Bağlı Ortaklık Yatırımı 14.04.2021
Pay Sahipliği Bilgisinde Yapılan Düzeltme 13.04.2021
2020 Dönemi Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı 12.04.2021
2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları 09.04.2021
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 25.03.2021
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Revize Edilmesi 22.03.2021
Bağlı ortaklığın halka arzı kapsamında alınan yönetim kurulu kararı 19.03.2021
Kar payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında 16.03.2021
Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu 16.03.2021
Bağlı Ortaklığın Halka Arz Başvuruları 03.03.2021
Bağlı ortaklığın halka arzı kapsamında alınan yönetim kurulu kararı 02.03.2021
Bağlı Ortaklık Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01.03.2021
Bağlı Ortaklık İşbir Sentetik Dokuma San. A.Ş. paylarının halka arzı 27.01.2021
Bağlı Ortaklıkta Kısmi Bölünme İşleminin Tescil Edilmesi 31.12.2020
Bağlı Ortaklık Yatırımı 30.12.2020
Bağlı Ortaklık Yatırımı 21.12.2020
Grup Şirketleri Arasında Birleşme 02.12.2020
Bağlı Ortaklıkta Bölünme İşlemi 29.10.2020
Bağlı Ortaklık Yatırımları 30.09.2020
Olağan Genel Kurul Kararları Tescili 01.07.2020
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 23.06.2020
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 23.06.2020
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları 23.06.2020
Genel Kurula Dönem Karı İle İlgili Önerge Verilmesi 28.05.2020
Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu 28.05.2020
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 07.05.2020
Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği 26.03.2020
Bağlı Ortaklıkların Birleşme Tescili 12.06.2019
Bağlı Ortaklıkların Birleşmesi 12.04.2019
Sorumluluk Beyanı 11.03.2017
Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi 11.04.2017
Kar Dağıtım Önerisi 11.04.2017
Olağan Genel Kurul Duyurusu 06.03.2017
Finansal raporların ilanı için ek süre verilmesi 29.07.2016
Bağlı Ortaklıkların Birleşmesi 29.04.2016
Bağımsız Denetim Şirketi Belirlenmesi 17.03.2016
Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi 08.03.2016
Olağan Genel Kurul Duyurusu 25.02.2016
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı 08.05.2015
Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa 08.05.2015
Verilen Teminatlar 07.05.2015
Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi 04.03.2015
01.04.2013-31.03.2014 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 04.03.2015
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 04.03.2015
Bağımsız Denetim Şirketi Belirlenmesi 04.03.2015
Finansal Tabloların İlanı İçin Ek Süre Alımı 07.11.2014
Hesap Dönemi Değişikliği 01.10.2014
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı 15.08.2014
Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi 23.06.2014
Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu 23.06.2014
Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi 26.05.2014
01.04.2013-31.03.2014 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 26.05.2014
Bağımsız Denetim Şirketi Belirlenmesi 08.05.2014
Kar Payı Dağıtımı 16.08.2013
Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili 01.07.2013
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı 28.06.2013
Esas Sözleşme Tadil Ve İç Tüzük Kararı 28.06.2013
Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu 28.06.2013
01.04.2012-01.03.2013 Dönemi Kar Dağıtım Teklifi 26.06.2013
Esas Sözleşme Tadil Tasarısının Onaylanması 25.06.2013
Bağlı Ortaklık Sermaye Artışına İştirak Edilmesi 21.06.2013
01.04.2012-31.03.2013 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 28.05.2013
Genel Kurul İç Yönergesi 28.05.2013
Kaydileştirilmeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Duyuru 28.05.2013
Bağlı Ortaklık Sermaye Artışı 27.05.2013
İşbir Optik Sanayi A.Ş. Hisse Satışının Tamamlanması 14.05.2013
Bağlı Ortaklık Hissesi Alımı 14.05.2013
Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesi 29.04.2013
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 29.04.2013
Bağlı Ortaklıkların/İştiraklerin Olağan Genel Kurul Toplantıları 14.03.2013
Bağlı Ortaklıkta Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılması 25.01.2013
Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hakkında 08.01.2013
Olağandışı Fiyat Ve Miktar Hareketi Hakkında 03.01.2013
Olağandışı Fiyat Ve Miktar Hareketi Hakkında 27.12.2012
Hisse Senedi Satış Fiyatı 24.12.2012
Bağlı Ortaklıkların Hisse Devir Sözleşmesi İmzalaması 21.12.2012
İşbir Optik Sanayi A.Ş. Hisselerinin satışına İlişkin Sözleşme İmzalanması 21.12.2012
Bağlı Ortaklığın Kısmi Bölünme İşlemlerine başlaması 17.12.2012
Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa ve Atama 19.11.2012
Payların İMKB’de İşlem Görmeye Başlaması 30.10.2012
Bağlı Ortaklıkların Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 22.10.2012
SİP Üyelik İşlemleri 15.10.2012
SİP Duyuru Formu Onayı İçin SPK’na Müracaat 08.10.2012
Kâr Payı Dağıtım Tarihi 10.08.2012
Ara Dönem Mali Tabloların İlanı 05.02.2012