2019 yılına ait olağan genel kurul kararları, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce 01.07.2020 tarihinde tescil edilip, 03.07.2020 tarih ve 10111 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.